borihan.com คืออะไร?

โปรแกรมช่วยบริการธุรกิจ ง่าย... จบ จัดการครบในหนึ่งเดียว ``นับ 1 2 3 แล้วมาเริ่มบริหารธุรกิจให้ก้าวไกลไปด้วยกัน``

1

Who We Are

เรา คือ ตัวช่วย “บริหาร” ธุรกิจให้ก้าวไกล จากประสบการณ์และปัญหาต่างๆระหว่างทำธุรกิจ เราได้เรียนรู้จนเข้าใจดีว่าระบบการบริหารจัดการคือสิ่งที่ ธุรกิจ SME และ Start Up ต้องจัดการให้ดี ก่อนที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน

2

What We Do

จากประสบการณ์และปัญหาที่พบ เราได้พยายามคิดค้นและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่เจ้าของธุรกิจ จนได้เป็นโปรแกรมช่วยบริหารธุรกิจ borihan.com ที่ใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเข้ากันได้กับทุกธุรกิจ

3

Why We Do It

โปรแกรม borihan.com สามารถจัดการได้ตั้งแต่ ระบบลูกค้า, Supplier, การจัดการงาน, รายรับ-รายจ่าย, การติดตามรายได้ในภาพรวมของธุรกิจได้แบบ Real time และอีกหลากหลายระบบให้ปรับใช้ตามสไตล์ธุรกิจของคุณ