Home  /  News & Event   /  เข้าร่วมงานสัมมนา “การจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล โดย AccRevo”

เข้าร่วมงานสัมมนา “การจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล โดย AccRevo”

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “การจัดทำบัญชีในยุคดิจิทัล”

ขอขอบคุณ “AccRevo” Partner ของเรา ที่ให้เกียรติเชิญชวนให้ “BORIHAN.COM” เข้าร่วมสัมมนา “การจัดการบัญชีในยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ