Home  /  About

Borihan.com คือ “คำตอบ” ของคุณ

The Starting Point จุดเริ่มต้นบริหาร

กว่าจะมาเป็น borihan.com เรารวบรวมประสบการณ์ และปัญหาต่างๆ ที่ได้เจอระหว่างทำธุรกิจ ตลอด 15 ปี ที่ได้สอนให้เราเรียนรู้ เข้าใจ และทราบดีว่า ระบบการบริหารจัดการคือสิ่งที่ธุรกิจ SMEs และ Start Up ต้องข้ามผ่านไป จึงจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน

The Brainstorming การค้นคว้าหาทางไขปัญหา

เราพบว่าการนำเอาข้อมูลจริงจากเอกสารมาผสานกับ Information System ผสมเข้ากับแนวคิดในการบริหารงาน และสร้างเป็นนวัตกรรม borihan.com ที่ช่วยนักธุรกิจ ทั้งผู้ที่เริ่มทำธุรกิจด้วยตัวเอง, Start Up และ SMEs ที่มีพนักงานระดับ 100 คนขึ้นไป ได้นำโปรแกรมนี้ไปใช้บริหารธุรกิจ รวมทุกอย่างครบ จบในโปรแกรมเดียว

The Understanding การพัฒนาโปรแกรมจากความเข้าใจ

หลังจากได้โปรแกรมแล้ว เรายังไม่หยุดพัฒนาต่อ ระบบการใช้งานจริง ต้องยืดหยุ่น เข้ากับทุกธุรกิจและเข้ากับพฤติกรรมการใช้งานของคนยุคปัจจุบัน จากการทดลองใช้ และปรับปรุงพัฒนานับครั้งไม่ถ้วน วันนี้เรามั่นใจแล้วว่า โปรแกรมบริหารธุรกิจ borihan.com พร้อมให้บริการกับผู้สร้างธุรกิจ ตอบรับนโยบาย Digital Economy Thailand 4.0 ที่จะเป็นกำลังสำคัญให้ธุรกิจไทย ผลักดันประเทศให้ก้าวไกลกว่าเดิม