Home  /  Work Heart   /  Work Heart : ความสำเร็จมักจะเกิดขึ้น ชั่วข้ามคืน “BIZ STONE”

Work Heart : ความสำเร็จมักจะเกิดขึ้น ชั่วข้ามคืน “BIZ STONE”

ไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาโดยไม่พยายาม

แค่เริ่มลงมือทำ ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม